วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ผู้ร่วมชุมนุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1,2,3 และ สพม.42 สถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ และการศึกษาเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 จำนวน 3 วัน 2 คืน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.