วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ อาคารเอนกประสงค์ บึงบอระเพ็ด ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 -30 มีนาคม 2561 ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.