วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการแสดงรอบกองไฟ ของกิจกรรมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน โดยกระบวนการลูกเสือ ณ สนามฟุตบอล บึงบอระเพ็ด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ///

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.