กำหนดการเรียนรู้ นครสวรรค์เรียนรู้ออนไลน์ 2565 วิชาสังคมศึกษา

                  การพัฒนางาน(PA)ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา

 วันที่ 4-5 เมษายน 2565 

ไลน์โอเพ่นแชท สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรม วิชาสังคมศึกษา

หรือ

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "วิชาสังคมศึกษา นครสวรรค์ศึกษาออนไลน์" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/-25fxRHLC-yeC7yVW3NeOCZ62hXt54tnnK3hoQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default