วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17

ได้แก่จังหวัด ตาก พิษณุโลก สุโขทัยเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และเขตตรวจราชการที่ 18 กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี พร้อมทั้งติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีงานโครงการที่ติดตามได้แก่ แนวทางการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การดำเนินการของจังหวัดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนการสร้างอาชีพการส่งเสริมสินค้าโอทอป ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้า Startup และปัญหาอุปสรรคของพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการภายในเขตตรวจราชการรวม 9 จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.