วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พลโทโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่ง ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ได้มาตรวจติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.