วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวอิสริยา แก้วก๊อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.ฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนทุนฯ ณ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์