วันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยมี นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์