วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและ สงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์