วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวันครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" โดยมีนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นประธาน ณ โรงแรม ทีค การเต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย