นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบมาสคอส และเหรียญรางวัลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
          

                                        วันที่ 31 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และรับมอบรางวัล "คนดี ศรีสวรรค์"

   

   


                          วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นายณรงค์  นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นศิริมงคลหลังเทศกาลปีใหม่ 2566

  

                                                                  

                                         วันที่ 5 ธ.ค. 2565 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยกลุ่มนโยบายและแผน และคุรุสภา

เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

          

 

           

                             วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 นายณรงค์ นาคชัยยะ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่จัดขึ้น บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 

                          โดยในพิธีเปิด ได้รับความกรุณาจาก นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในกิจกรรมประกอบด้วยการออกบูสของหน่วยงานราชการ

เอกชนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น เล่นเกมส์ แจของขวัญ เป็นต้น

   

เขตสุขภาพที่ 3 Kick Off ฉีดวัคซีน Pfizer ให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี พร้อมกัน ทั่วประเทศ

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่ง นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว