วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเชษฐ์ ธีรัทธานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อพิจารณาการติดตาม นโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561 เพื่อทราบเรื่องการรายงานผลการติดตาม การดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2560 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.