วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และนายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 จำนวน 102 คน และชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมศรีนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.