สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เรียกรายงานตัวและบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นมาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ในวันที่ 26 เมษายน 2561 จำนวน 40 ตำแหน่ง ขอสละสิทธิ์ไม่มารายงานตัว 2 ตำแหน่ง