ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 33 ราย


กำหนดรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563


เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว)