ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563 เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 – 5 (วิชาเอกประถมศึกษา)
กำหนดรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว