ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด สพป. ลำดับที่ 1-24 และลำดับที่ 25(สำรอง)

สังกัด สพม. ลำดับที่ 1-32 และลำดับที่ 33-35(สำรอง)

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-09.00 น. (ชุดสีกากีแขนยาว) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์