วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการดำเนินการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ สนามสอบห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าสอบจำนวน 19 คน การจัดสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.