วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ในสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.