วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมารายงานตัว ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อเตรียมเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ถึง 11 เมษายน 2561 มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 19 คน สละสิทธิ์ จำนวน 1 คน ///พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว/ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.