วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค) รุ่นที่ 2

ที่สำเร็จการศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 สังกัด สพม.42 วิชาเอก ฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ //พรพิมล จันทร์ศรี /ข่าว /ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.