วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะผู้มาร่วมงาน “มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา ภาคเหนือ กลุ่มสี่แคว”

ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (สังขวิจิตร) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 โรงเรียนใน 7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมจัดงานเพื่อแสดงศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน และแข่งขันทักษะทางวิชาการ
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.