วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา มีนักเรียน 130 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 คน มีนายบัญชา วงศ์ซื่อ เป็นผู้บริหารโรงเรียน
//พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.