วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี ในงานราตรีดอกบัว ปี 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

โดยมี นายภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จัดกิจกรรมงานราตรีดอกบัวเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย
//พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.