วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกวิชาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง” ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์

อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายสุทัศน์ ธำรงวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงผลงาน ศักยภาพของนักเรียน นิทรรศการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมที่สนับสนุนทักษะต่าง ๆของนักเรียน ทั้งทางด้านการแสดงออก และความสามารถพิเศษ ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ดูแลจากมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ เปิดสอนตั้งแต่รับปฐมวัย จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
//พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.