วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.20 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นครสวรรค์ จัดขึ้น ณ โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเคดีไซต์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการบูรณาการภารกิจร่วมกัน สร้างพื้นที่การเรียนรู้และทำงานร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ
///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.