วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ที่ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะ ชำนาญการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 ราย ซึ่งมีการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ////พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×