วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติงาน บทบาท ภารกิจ ยุทธศาสตร์การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกัน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.