วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เยี่ยมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดขึ้น เพื่อแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครอง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เรื่องสถานที่จัดกิจกรรมจากโรงเรียนไพศาลีพิทยา โดยนายทรัพย์ ดวงชอุ่ม อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา และคณะครู สำหรับกิจกรรมแนะแนวสัญจรกำหนดจัดทุกอำเภอ ในระหว่างวันที่ 6 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.