วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ซึ่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครสวรรค์

จัดให้แก่นักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 55 หลักสูตร โดยจัดสอนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ รวม 4 สัปดาห์ 40 ชั่วโมง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน:พัฒนาขีดความสามารถผู้เรียนด้านทักษะอาชีพที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.