วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านปางสุด ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนายสามารถ ศรีชมภู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน จำนวน 560 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.