วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และคณะ เยี่ยมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอชุมแสง ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดขึ้น เพื่อแนะแนวการเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้ปกครอง //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.