วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลงานนักเรียน “365 วัน มหัศจรรย์การเรียนรู้สู่ความสำเร็จ” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

นางปาริชาต ปรียาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรียาโชติ กล่าวรายงานว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวบรวมผลงานทางวิชาการของนักเรียนในรอบปีการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถของตนเองให้ผู้ปกครองได้ร่วมภาคภูมิใจ และ ประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -10 มีนาคม 2561 นี้ ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.