วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ kickoff พัฒนาทักษะอาชีพสู่ตลาดแรงงาน สร้างสรรค์ นวัตกรรมนำนครสวรรค์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ เจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานว่า การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการเรียนต่อสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.