วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวสัญจรของอำเภอ เมืองนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา 7 แห่งอีกด้วย //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.