วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ที่โรงเรียนดรุณศึกษา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน จำนวน 24 คน มีนายนิสิต ขจัดสรรพโรค เป็นผู้บริหารโรงเรียน ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.