ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

Attachments:
Download this file (บัญชีรายชื่อ14012562.pdf)บัญชีรายชื่อ[ ]3420 kB2067 Downloads
Download this file (หน้าประกาศสิทธิสอบ14012562.pdf)ประกาศ สิทธิ์สอบ[ ]730 kB1202 Downloads
Download this file (เอกสารแนบท้ายประกาศ14012562.pdf)เอกสารแนบท้ายประกาศ[ ]2950 kB1185 Downloads

                                     

     

                                                            

ผลการประชุม กศจ.9/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

×
">}