ทะเบียนคุมการเรียกบรรจุ บัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลวันที่ 5 พ.ย. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สมัครเข้ารับคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/RrFr8T

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะอนุการรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และ การกำหนดวิทยฐานะหรือ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว