วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสมาน บุตศรี รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ซึ่งมารายงานตัว ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค) รุ่นที่ 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีการดำเนินการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561