ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด สพป. ลำดับที่ 1-24 และลำดับที่ 25(สำรอง)

สังกัด สพม. ลำดับที่ 1-32 และลำดับที่ 33-35(สำรอง)

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-09.00 น. (ชุดสีกากีแขนยาว) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2563 เรียกรายงานตัวลำดับที่ 1 – 5 (วิชาเอกประถมศึกษา)
กำหนดรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 33 ราย


กำหนดรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 1 ตุลาคม 2563


เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์


การแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากีแขนยาว)

กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
รายงานตัวเวลา 08.30-09.00 น.
การแต่งกายชุดสุภาพ
Attachments:
Download this file (242109222020.pdf)242109222020.pdf[ ]656 kB913 Downloads