กศจ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. และ ภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค.

ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ สพฐ. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน