แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

Attachments:
Download this file (1.คณิตศาสตร์.pdf)1.คณิตศาสตร์.pdf[ ]515 kB1232 Downloads
Download this file (10.พลศึกษา.pdf)10.พลศึกษา.pdf[ ]805 kB1299 Downloads
Download this file (11.ดนตรีไทย.pdf)11.ดนตรีไทย.pdf[ ]257 kB745 Downloads
Download this file (12.ดนตรีสากล.pdf)12.ดนตรีสากล.pdf[ ]246 kB569 Downloads
Download this file (13.นาฏศิลป์.pdf)13.นาฏศิลป์.pdf[ ]339 kB647 Downloads
Download this file (14.อุตสาหกรรม.pdf)14.อุตสาหกรรม.pdf[ ]387 kB834 Downloads
Download this file (15.คอมพิวเตอร์.pdf)15.คอมพิวเตอร์.pdf[ ]2388 kB2079 Downloads
Download this file (16.เกษตร.pdf)16.เกษตร.pdf[ ]241 kB660 Downloads
Download this file (17.คหกรรม.pdf)17.คหกรรม.pdf[ ]303 kB702 Downloads
Download this file (18.ประถมศึกษา.pdf)18.ประถมศึกษา.pdf[ ]284 kB786 Downloads
Download this file (19.ปฐมวัย.pdf)19.ปฐมวัย.pdf[ ]1328 kB1415 Downloads
Download this file (2.ภาษาไทย.pdf)2.ภาษาไทย.pdf[ ]1441 kB1810 Downloads
Download this file (2.เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวเพื่อ.pdf)เอกสารหลักฐานประกอบเพื่อรายงานตัว[ ]68 kB843 Downloads
Download this file (20.จิตวิทยาและการแนะแนว.pdf)20.จิตวิทยาและการแนะแนว.pdf[ ]238 kB487 Downloads
Download this file (21.บรรณารักษ์.pdf)21.บรรณารักษ์.pdf[ ]251 kB705 Downloads
Download this file (3.ตำแหน่งว่าง.pdf)ตำแหน่งว่าง[ ]3080 kB1640 Downloads
Download this file (3.ภาษาอังกฤษ.pdf)3.ภาษาอังกฤษ.pdf[ ]440 kB1127 Downloads
Download this file (4.ภาษาจีน.pdf)4.ภาษาจีน.pdf[ ]270 kB598 Downloads
Download this file (5.ภาษาญี่ปุ่น.pdf)5.ภาษาญี่ปุ่น.pdf[ ]233 kB481 Downloads
Download this file (6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป.pdf)6.วิทยาศาสตร์ทั่วไป.pdf[ ]5184 kB5121 Downloads
Download this file (7.ฟิสิกส์.pdf)7.ฟิสิกส์.pdf[ ]330 kB822 Downloads
Download this file (8.ชีววิทยา.pdf)8.ชีววิทยา.pdf[ ]377 kB933 Downloads
Download this file (9.สังคมศึกษา.pdf)9.สังคมศึกษา.pdf[ ]924 kB1364 Downloads
Download this file (หนังสือเรียกตัวบรรจุ.pdf)หนังสือเรียกตัวบรรจุ.pdf[ ]490 kB1380 Downloads
Download this file (หน้าประกาศ.pdf)หน้าประกาศ.pdf[ ]1585 kB1303 Downloads
Download this file (แบบบันทึกสละสิทธิ์.pdf)แบบบันทึกสละสิทธิ์.pdf[ ]98 kB1421 Downloads