ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก. และ ภาค ข. ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ค.

ในการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีพิเศษ สพฐ. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 

กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 ปี 2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บันทึกข้อความ ITA

วินัยและการรักษาวินัย

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ