ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 4 ปี 2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

บันทึกข้อความ ITA

วินัยและการรักษาวินัย

แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

ประกาศ กศจ.นครสวรรค์ เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัด สพป. ลำดับที่ 1-24 และลำดับที่ 25(สำรอง)

สังกัด สพม. ลำดับที่ 1-32 และลำดับที่ 33-35(สำรอง)

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-09.00 น. (ชุดสีกากีแขนยาว) ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์