แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบดำเนินงาน)

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอื่น

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2563  ประเภทแหล่งงบประมาณ  งบลงทุน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (แบบรายงาน ไดร 1-2 ผสาน (2563).pdf)แบบรายงาน ไดร 1-2 ผสาน (2563).pdf[ ]45919 kB688 Downloads
Download this file (ไตรมาส1-2 ปี 63.pdf)ไตรมาส1-2 ปี 63.pdf[ ]26735 kB722 Downloads

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562