ขอเชิญมีส่วนร่วมถวายพระกุศลงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสครบ 1 ทศวรรษเสด็จสู่สวรรคาลัย สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมทบทุนมูลนิธิฯ

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เนื่องในโอกาสวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561

วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด ถวาย ราชสักการะ และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 10 เมษายน 2561เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สายที่ 1 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพระราชทานให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย โดยมี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เขต 2 ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีขอขมาและปลงผมนาค ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพพระชนมายุ 63 พรรษา ณ อาคารคุณธรรม โรงเรียนประชานุเคราะห์

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ขอเชิญร่วมอบรม การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ (Creative Positive Working) 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 ชั้น
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) 
วิทยากร อาจารย์พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ 
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
สนใจเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://ittraining.nsru.ac.th

วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาการเปรียญ​ วัด​นครสวรรค์​ พระอาราม​หลวง​ จังหวัด​นครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมในพิธีเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัน​ที่​ 15 มีนาคม​ 2561​ เวลา​ 08.30​ น. ณ​ ห้องดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 และหอประชุม​ใหญ่​ มหาวิทยาลัย​ ราชภัฏ​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ ผู้พิพากษา​หัวหน้า​ศาลจังหวัด​นครสวรรค์, รองผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบกที่​ 31, นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการ​จังหวัด​นครสวรรค์,