วันที่ 4 สิงหาคม 2562 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ที่เตรียมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 ในการจัดทำค่ายย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ค่ายย่อย ฐานกิจกรรมหลักและกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

         

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 6 พฤษภาคม 2562

"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมากที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงความปรารถนาดีในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตา จับใจ และทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้ จงเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกคน ทุกฝ่ายจะพร้อมกันบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติของเราต่อไป ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุขสวัสดีพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาจงทั่วกัน"

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนกประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 10/2561 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย และการกำหนดวิทยฐานะ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล

///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

×
ERROR CODE : 190
Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
">}

   วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบผล การดำเนินงาน การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณชั้น 5 แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญ นิโรจน์ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสันติ คุณาวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟรี่แลนด์สรรพสินค้า ร่วมกันเปิดศูนย์การเรียนรู้สนุกนอกห้องเรียน (Fun and Learn Center) ที่ใช้เป็นแหล่งปลูกฝังทักษะ กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนผ่านการทำกิจกรรม การเล่น และการลงมือปฏิบัติ จนเกิดการเรียนรู้ ทักษะ ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ //พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว