ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

แบบประเมินความพึงพอใจข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

คู่มือการใช้งานระบบ MyOffice ของ ศธจ.นครสวรรค์

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ตามแผนตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดนครสวรรค์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5-FB6yHfNEFreShg2tRbbshoZmllsyRnCEkLUb1gXyMeIsQ/viewform

 

ขนาดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครสวรรค์
เขตพื้นที่การศึกษา ขนาด รวม

เล็ก

น้อยกว่า121

(คน)

กลาง

121-499

(คน)

ใหญ่

500-1500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

1500ขึ้นไป

(คน)

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 113 47 3 2 165
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 60 7 0 147
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 139 59 3 0 201

เล็ก

น้อยกว่า 499

(คน)

กลาง

499-1500

(คน)

ใหญ่

1500-2500

(คน)

ใหญ่พิเศษ

2500ขึ้นไป

(คน)

สพม.42 19 10 5 3 37
รวมทั้งหมด 351 176 18 5 550

จำนวนนักเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2561

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13sH_NBsKcTz3ZVSBx_bAkppQo7USZ2Ch5uMwa-8hPDY/edit#gid=0 

          ตามที่ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ซึ่งในการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว
และในคราวประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ท่านได้โปรดมอบนโยบายที่เป็นจุดเน้นแนวทางในการดำเนินงาน ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

Attachments:
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี.pdf)นโยบายรัฐมนตรี.pdf[ ]267 kB1695 Downloads
Download this file (นโยบายรัฐมนตรี1.pdf)นโยบายรัฐมนตรี1.pdf[ ]348 kB1657 Downloads