วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง

วันที่ 16 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”