วันศุกร์ ที่ 7 กรกฏาคม 2566  นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นางพรเพชร เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดขยะจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2566 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

     

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2566

1. รายงานรอบ 6 เดือน

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566

1.โครงการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2566